دانلود تحقیق آماده با موضوع دین ممتاز- 13 صفحه ورد

دانلود تحقیق آماده با موضوع دین ممتاز- 13 صفحه ورد

دانلود تحقیق آماده با موضوع دین ممتاز- 13 صفحه ورد

 

 

 

 

 

 

قدرت خداوند:

«واذ اخذنا ميثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتيناکم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بکفرهم قل بئسما يامرکم به ايمانکم ان کنتم مومنين»1

اي بني اسرائيل بياد آريد زماني را که از شما عهد گرفتيم وکوه را در بالاي سر شما نگهداشتيم وگفتيم آنچه را که بشما داده ايم با قوت ومحکمي بگيريد (تورات را قبول کنيد) وبشنويد(اطاعت کنيد) گفتند شنيديم ونافرماني کرديم وبه جهت کفرشان، محبت گوساله در دلهاي آنان جا گرفت ( به عبادت گوساله دل بستند) بگو چه ناپسند است آنچه که ايمانتان شما را به آن امر مي کند اگر از ايمان آورندگان باشيد.

 

تفسير المنار مي گويد منظور آيه اينست که خداوند اول از ايشان عهد گرفت وسپس براي اينکه در عهد خودشان ثابت باشند کوه را بربالاي سر آنان بلند کرد.

 ولي اين تفسير صحيح نيست زيرا آيه 171 از سوره اعراف که مي فرمايد: « واذا نتقنا الجبل فوقهم کانه ظلة وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناکم بقوة » بياد آريد زماني را که کوه را بر بالاي سر آنان نگاهداشتيم، گويا که آن سايه باني است وگمان بردند (يقين کردند) که آن کوه برسر آنان مي افتد (دراين هنگام گفتيم ) آنچه را که به شما داده ايم (تورات را ) با قوت ومحکمي اخذ کنيد از اين آيه معلوم مي شود که خداوند در وهله اول کوه را در بالاي سر ايشان نگه داشته وتهديد کرده است وچون ايشان ديده اند که کوه مي افتد مجبور شده اند که ظاهرا اطاعت کنند .

برای خرید کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید