سیستم خبره پیش بینی زمان و مکان وقوع زلزله

سیستم خبره پیش بینی زمان و مکان وقوع زلزله

سیستم خبره پیش بینی زمان و مکان وقوع زلزله

این سیستم خبره بر مبنای یک مقاله علمی تحقیقاتی نوشته شده و با تشخیص الگوی وقوع زلزله های قبلی می تواند زمان و مکان وقوع زلزله بعدی را پیشبینی نماید

این سیستم خبره با استفاده از پوسته کلیپس نوشته شده و بدون ارور و باگ قابل اجرا است.

 ورودی و خروجی این سیستم به صورت نوشتاری و عددی است.

این پروژه شامل:

- برنامه با گسوند .clp

- اصل مقاله زبان اصلی با فرمت پی دی اف و تعداد 17 صفحه

 - ترجمه مقاله با فرمت پی دی اف و تعداد 17 صفحه

- توضیحات و آموزش سیستم خبره با فرمت ورد و تعداد 27 صفحه

 می باشد