دانلود تحقیق آماده باموضوع دوران نوجوانی واهمیت آن - 26صفحه ورد

دانلود تحقیق آماده باموضوع دوران نوجوانی واهمیت آن - 26صفحه ورد

دانلود تحقیق آماده باموضوع دوران نوجوانی واهمیت آن - 26صفحه ورد

 

 

 

 

دوره نوجواني ، دوره مهمي در زندگي هر انسان است كه ميان كودكي و جواني قرار دارد و در اين مرحله يك انسان ، نه يك جوان ، در واقع ، هم كودك است و هم جوان . يعني خصوصياتي از هر دو مرحله رشد كودكي و جواني را در خود  دارد . در اين دوره تغييرات متعدد و فراواني در صورت ، اندام توانمندي جسمي صورت مي گيرد و يك نوجوان شبيه به يك بزرگسال مي شود . همچنين در اين دوره باروري و توانايي جنسي فرد شكل مي گيرد . اين رشد نشان دهنده آن است كه يك نوجوان هر روز بيشتر به يك جوان تبديل مي شود .

نه تنها ظاهر شخص عوض مي شود بلكه نيرو ها ، توانايي ها و توان مندي هاي انسان نيز افزايش مي يابد . دوران نوجواني ، دوره اي است كه تفكر انسان و هوش او به درجه بالاي رشد خود مي رسد . به همين دليل نوجوانان نسبت به بسياري از مسائل اطراف خود توجه ، و در مورد آنها فكر مي كنند و به همين دليل مي توانند نظرات و ايده هاي خوبي راجع به مسائل و موضوعات مختلف داشته باشند .

احساسات و عاطفه نوجوان نيز در اين دوره تغيير مي كند . طوفان هاي احساسي ، عصبانيت ها  و زود رنجي هاي سريع ، عشق هاي سريع و طوفاني نيز در اين دوره زياد ديده مي شود .و در دوره نوجوانان از خود مراقبت بيشتري به عمل آوردند .

نه تنها ظاهر و نيرو هاي ذهني نوجوان تغييرات بسيار بسيار زيادي مي كند بلكه ارتباطات و روابط اجتماعي نوجوان نيز تغيير مي كند . او بر خلاف دوران كودكي خود كه تابع ارتباطات و روابط والدين بود ، اكنون قادر است كه به تنهايي با ديگران ارتباط بر قرار كند ، در جامعه رفت و آمد كند و با ديگران به ارتباط اجتماعي بپردازد . علاوه بر اين ارتباطات درون خانواده  نوجوانان نيز تغيير مي كند . آنها بيشتر تمايل دارند كه با دوستان و همسالان خود باشند تا افراد خانواده خود . البته اين بدان معني نيست كه نوجوان به خانواده خود پشت مي كند و در صورتي كه خانواده و نوجوانان از مهارت هاي اجتماعي مناسبي برخوردار باشند قادر خواهند بود كه ارتباطات سالم و خوب خانوادگي خود را ادامه دهند . بسياري از نوجوانان موفق در خانواده هاي سالم پوررش يافته اند . كه ارتباطات خوبي ميان آنان ، والدين و ساير افراد خانواده وجود داشته است .

ارتباط ميان همسالان در دوره نوجواني بسيار اهميت دارد . نوجواناني كه به سلامت و موفقيت خود اهميت مي دهند يك ديگر را تشويق مي كنند كه به كارها و فعاليت هاي مثبت بپردازند . با اين حال ممكن است  كه در پاره اي موارد ، همسالان يك ديگر را به انجام كارهاي نا سالم يا نا پسند تشويق كنند . به همين دليل لازم است نوجوانان بتوانند ارتباط هاي سالم همسالان را از ارتباطات ناسالم تشخيص دهند و در اين زمينه مهارت ها و توان مندي هاي كافي برخوردار شوند .

برای خرید کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید