پاورپوینت درس هفدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هفدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هفدهم فارسی هفتم

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هفتم- 18 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt 

عنوان درس هفدهم :ما می توانیم-پیردانا-نیایش

فهرست مطالب: 

معنی لغات مهم
لغات مهم املائی
خودارزیابی
معانی ابیات
نکات ابیات
تاریخ ادبیات
دانش های زبانی و ادبی